Sinh viên tình nguyện với chúng tôi

Sinh viên tình nguyện là những sinh viên nhận học bổng được tài trợ bởi Công ty Hyundai Motor, đồng thời cũng là một giáo viên được cử đến Trung tâm Cộng đồng của Hyundai Jump School để hướng dẫn việc học tập cho thanh thiếu niên.

Cố vấn Chuyên môn với chúng tôi

Các sinh viên tình nguyện được cung cấp lời khuyên chuyên sâu từ các cố vấn trong quá trình họ tham gia vào Hyundai Jump School.

Các cố vấn chuyên môn có chuyên môn trong lĩnh vực của họ sẽ cung cấp lời khuyên thiết thực về những lo lắng của các sinh viên. Các cố vấn của Hyundai Jump School sẽ cố gắng cùng sinh viên vượt qua những lo lắng đó thay vì chỉ đưa cho họ “câu trả lời đúng”.

Ngoài thông tin về việc làm, các cố vấn sẽ phát triển mối quan hệ với sinh viên tình nguyện bằng cách nói về những chủ đề liên quan đến mối quan tâm của cố vấn và người được cố vấn, chẳng hạn như mối quan hệ giữa công việc và chuyên ngành, hẹn hò, du lịch, sở thích và cuộc sống đại học.

Trung tâm Giáo dục Cộng đồng

‘Trung tâm Giáo dục Cộng đồng’ là các tổ chức giáo dục mà Hiệp hội Tình nguyện Giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School) cử các sinh viên tình nguyện. Trung tâm Giáo dục Cộng đồng phụ trách việc tạo ra một môi trường hỗ trợ cho các sinh viên tình nguyện được cử đi có thể cung cấp hỗ trợ về học tập và cảm xúc hiệu quả cho thanh niên.

Hiện tại, chúng tôi đang chọn Trung tâm Giáo dục Cộng đồng trên địa bàn các khu vực trung tâm, đang cung cấp cơ hội học tập cho học sinh từ các điều kiện hoàn cảnh khác nhau như trung tâm trẻ em tại địa phương, trung tâm bảo trợ phúc lợi xã hội và các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Trung tâm Giáo dục Cộng đồng được chọn sẽ chia sẻ Tầm nhìn và Sứ mệnh với chúng tôi và tiếp tục hợp tác lâu dài với Hyundai Jump School.