Salon de JUMP

Giống như từ ‘Salon’ trong tiếng Pháp ở thế kỷ 17 và 18 có nghĩa là nơi trao đổi văn hóa bất kể địa vị, ‘Salon de JUMP’ không phải là sự chuyển giao kiến thức đơn phương giữa cố vấn và sinh viên tình nguyện, mà là một buổi cố vấn kinh nghiệm cởi mở dưới hình thức buổi nói chuyện chia sẻ.

Các sinh viên tình nguyện chọn các vấn đề và mối quan tâm trong cuộc sống của thế hệ trẻ Việt Nam, và chúng tôi mời từ 3 ~ 4 cố vấn làm diễn giả để chia sẻ và cùng nhau khám phá về một thế giới rộng lớn hơn với nhiều quan điểm khác nhau bên cạnh những kiến thức trong lĩnh vực của họ.

Cố vấn theo nhóm nhỏ

Cố vấn theo nhóm nhỏ là hình thức cố vấn cơ bản của Hyundai Jump School. Buổi cố vấn được tổ chức dưới hình thức một buổi gặp gỡ bàn về một chủ đề, gồm một người cố vấn cùng khoảng 5 đến 8 sinh viên tình nguyện tham gia.

Các cố vấn và sinh viên tình nguyện có cùng mối quan tâm tập hợp thành các nhóm nhỏ, và họ chia sẻ thông tin thu được trong quá trình giải quyết các mối lo ngại của nhau hoặc thảo luận chuyên sâu về một chủ đề.

Cố vấn 1:1

Cố vấn 1:1 giúp các sinh viên tình nguyện phát triển như những cố vấn, tham gia vào quá trình phát triển như một thành viên đầy hứa hẹn của xã hội.

Các cố vấn và sinh viên tình nguyện làm việc cùng nhau để đạt được một mục tiêu duy nhất trong một khoảng thời gian. Điều này tạo cơ hội cho các sinh viên tình nguyện đưa ra lựa chọn đúng đắn bằng cách khuyến khích và hỗ trợ họ trở nên hoàn thiện hơn.