Hỗ trợ học tập

Các sinh viên tình nguyện của Chương trình Hyundai Jump School sẽ thực hiện hỗ trợ học tập cho các em học sinh 4 tiếng mỗi tuần trong vòng 10 tháng. Hỗ trợ học tập dài hạn và thường xuyên có thể giúp các em học sinh cải thiện các kỹ năng học tập cơ bản và xây dựng thái độ học tập tốt

Ngoài ra, việc hỗ trợ học tập theo nhóm nhỏ – trung bình 4 em học sinh trên 1 sinh viên – sẽ giúp sinh viên có thể dễ dàng tạo động lực học tập cho các em thông qua các hoạt động thú vị và sáng tạo phù hợp, từ đó phát triển các kỹ năng học tập tự định hướng cho các em. Đây là viên gạch đầu tiên giúp các em sau này có thể tiếp tục xây dựng mơ ước của mình

 

Chia sẻ cảm xúc

Các sinh viên tình nguyện của chương trình Hyundai Jump School sẽ chia sẻ những tâm tư, tình cảm với các em, lắng nghe câu chuyện của các em. Thông qua đó, giữa họ sẽ dần hình thành một mối quan hệ gắn kết gần gũi như những anh chị em trong gia đình