Hướng dẫn Học tập

Các sinh viên tình nguyện của Hyundai Jump School cung cấp 6 tiếng cố vấn học tập mỗi tuần trong 10 tháng cho thanh thiếu niên. Hướng dẫn học tập dài hạn và thường xuyên có thể giúp thanh thiếu niên cải thiện các kỹ năng học tập cơ bản và xây dựng thái độ học tập tốt.

Ngoài ra, bằng cách cung cấp hướng dẫn học tập riêng biệt cho mỗi cấp độ với trung bình 4 thanh thiếu niên trên 1 sinh viên tình nguyện, giúp phát triển các kỹ năng học tập tự định hướng bằng cách tạo ra hứng thú và động lực học tập cho thanh thiếu niên. Đây sẽ là bước đầu tiên để các bạn trẻ thực hiện mục tiêu và ước mơ của mình.

Hỗ trợ về Cảm xúc

Các sinh viên tình nguyện của Hyundai Jump School tư vấn, tìm hiểu về nghề nghiệp và thiết kế phù hợp với mọi nhu cầu của học sinh. Ngoài ra, họ có thể tạo ra cảm giác gần gũi và kết nối như anh chị em trong gia đình thông qua quá trình này.