Khi dường như không có hướng đi,
Chúng ta có thể cùng nhau tạo ra hướng đi của chính mình

Chương trình tình nguyện giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School) là mô hình thu nhỏ thể hiện mối quan hệ đối tác công-tư ba bên
Thông qua quan hệ đối tác công-tư bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội phi lợi nhuận, các bên cùng chia sẻ một tầm nhìn chung và mỗi bên tập trung vào thế mạnh của mình để giảm chi phí và rủi ro khi tham gia dự án như một mô hình tiêu biểu góp phần xây dựng xã hội vững mạnh

 

 

Hyundai Jump School tin rằng, thông qua quan hệ đối tác công-tư đa phương, chúng ta có thể tạo ra kết quả tốt hơn nhiều bằng cách kết hợp sức lực của các bên để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giáo dục

Đơn vị tài trợ

Tập đoàn ô tô Hyundai phấn đấu hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn thông qua việc thúc đẩy các nhà lãnh đạo tương lai phát triển thông qua việc tổ chức Chương trình tình nguyện giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School)

Tập đoàn ô tô Hyundai

Hyundai Jump School đã chứng minh khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội thông qua sự hợp tác đa phương, bằng cách kết hợp triển khai dự án cùng với các trường đại học uy tín cũng như các trung tâm bảo trợ xã hội nhà nước

 

Trường Đại học Ngoại ngữ
– Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU- ULIS)

Trường Đại học Ngoại thương
(FTU)

Đơn vị triển khai

VPV, phụ trách triển khai Hyundai Jump School tại Việt Nam

 

VPV

JUMP, phụ trách Hyundai Jump School tại Hàn Quốc, là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận của doanh nghiệp, hiện thực hóa các giá trị của việc hòa nhập xã hội bằng cách đào tạo các sinh viên đại học làm tình nguyện và mở rộng cơ hội học tập cho thanh thiếu niên có điều kiện không may mắn, những người bị tách khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội

 

JUMP

Những thắc mắc về Quan hệ đối tác

Chương trình tình nguyện giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School) sẽ cố gắng hợp tác với nhiều tổ chức hơn để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giáo dục. Chúng tôi sẽ hỗ trợ sinh viên đại học cùng nỗ lực giảm thiểu bất bình đẳng giáo dục bằng cách tiếp sức cho thanh thiếu niên phát triển, để họ – những sinh viên ưu tú trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, đại diện cho thế hệ tiếp theo

Quan hệ đối tác tại địa phương

Regional Partnerships

Nghiên cứu Đo lường hiệu quả chương trình

Performance Measurement Research

Trung tâm hoạt động vì cộng đồng

Learning Center

Hãy tham gia cùng chúng tôi để nỗ lực hướng tới một xã hội nơi mọi người đều có cơ hội bình đẳng về giáo dục, một xã hội mà không ai bị tước đoạt quyền được học tập