Khi dường như không có hướng đi,
Thì chúng ta có thể cùng nhau tạo ra hướng đi của riêng mình.

Hiệp hội Tình nguyện Giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School) là hình ảnh thu nhỏ của Quan hệ đối tác Công-Tư ba bên.
Thông qua quan hệ đối tác công-tư bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận để tập trung vào thế mạnh của từng bên, quan hệ đối tác công-tư đa phương của Hyundai Jump School chia sẻ một tầm nhìn chung và mỗi bên tập trung vào thế mạnh có liên quan của mình để giảm chi phí và rủi ro khi tham gia dự án như một mô hình đại diện góp phần xây dựng xã hội vững mạnh.

Hyundai Jump School tin rằng thông qua quan hệ đối tác công-tư đa phương, chúng tôi có thể tạo ra kết quả tốt hơn nhiều bằng cách kết hợp sức lực của các bên để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giáo dục.

Đơn vị Tổ chức

Công ty Hyundai Motor, đang phấn đấu hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn thông qua việc thúc đẩy các nhà lãnh đạo tương lai tổ chức Hiệp hội Tình nguyện viên Giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School)

Công ty Hyundai Motor

Hyundai Jump School đã chứng minh khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội của chúng ta thông qua sự hợp tác đa phương bằng cách kết hợp triển khai các dự án cùng với các trường đại học nổi tiếng cũng như khu vực chính phủ.

Trường Đại học Ngoại ngữ
– Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU- ULIS)

Đơn vị Tổ chức

VPV, phụ trách Hyundai Jump School tại Việt Nam,

VPV

JUMP, phụ trách Hyundai Jump School tại Hàn Quốc, là một công ty liên doanh giáo dục phi lợi nhuận, thực hiện các giá trị của việc hòa nhập xã hội bằng cách đào tạo các sinh viên đại học làm tình nguyện và mở rộng cơ hội giáo dục cho thanh thiếu niên có điều kiện hoàn cảnh đa dạng và bị tách khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội.

JUMP

Những thắc mắc về Quan hệ đối tác

Hiệp hội Tình nguyện Giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School) sẽ cố gắng hợp tác với nhiều tổ chức hơn để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giáo dục. Chúng tôi sẽ hỗ trợ sinh viên đại học tham gia giảm thiểu bất bình đẳng giáo dục và tiếp sức cho thanh niên phát triển để trở thành nhà lãnh đạo tương lai, đại diện cho thế hệ tiếp theo.

Quan hệ đối tác tại Khu vực

Regional Partnerships

Nghiên cứu Đo lường Hiệu quả

Performance Measurement Research

Trung tâm Giáo dục Cộng đồng

Learning Center

Hãy tham gia cùng chúng tôi để phấn đấu hướng tới một xã hội nơi mọi người đều có cơ hội bình đẳng về giáo dục, một xã hội mà không ai bị tước đoạt quyền được giáo dục.