Năm tháng quý giá nhất
của cuộc đời tôi

Chương trình tình nguyện giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School) là một Chương trình tình nguyện dành cho các bạn sinh viên đại học được tài trợ bởi Tập đoàn ô tô Hyundai, thông qua mô hình cố vấn ba bên gồm thanh thiếu niên, sinh viên và nhóm Mentors có chuyên môn cao, phấn đấu tạo ra một xã hội nơi chúng ta có thể làm giảm thiểu bất bình đẳng xã hội. Để thực hiện điều này, hàng năm Chương trình tình nguyện giáo dục Hyundai –  Hyundai Jump School sẽ chọn những sinh viên đại học nổi trội có đam mê và hoạt động tích cực trong các vấn đề xã hội, để bồi dưỡng họ trở thành những nhà lãnh đạo trẻ được trang bị tinh thần và văn hóa tình nguyện thông qua các hoạt động tình nguyện và hoạt động mentoring

 

Tầm nhìn

Một xã hội công bằng nơi mọi
người đều có cơ hội tiếp cận giáo dục và phát triển

Sứ mệnh

Tạo cơ hội học tập

Hyundai Jump School cung cấp cơ hội học tập cho những học sinh có điều kiện hoàn cảnh khác nhau giúp họ nuôi dưỡng giấc mơ và phát triển đa dạng

 

Tạo cơ hội trải nghiệm

Hyundai Jump School cung cấp một nền tảng cho sinh viên đại học, những nhà lãnh đạo tương lai của xã hội, để trải nghiệm và phát triển thành một nhà lãnh đạo toàn diện

 

Hợp tác với các tổ chức phúc lợi

Hyundai Jump School hợp tác chặt chẽ với các tổ chức phúc lợi xã hội tại địa phương để mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng