Bắt đầu hoạt động tại Seoul vào năm 2013, H-JUMP SCHOOL  đến nay đã mở rộng ra nhiều thành phố khác nhau trên toàn Hàn Quốc. Các sinh viên tình nguyện xuất sắc được chọn từ mỗi địa phương sẽ đồng hành với các bạn thanh thiếu niên thông qua hoạt động hỗ trợ học tập. Đồng thời, các bạn sinh viên cũng được nhận hỗ trợ định hướng thông qua các hoạt động mentoring với nhân viên của Tập đoàn ô tô Hyundai cùng với 2040 Mentors có chuyên môn đến từ nhiều lĩnh vực, giúp họ nuôi dưỡng, hình thành và phát triển thành các nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu có tinh thần tình nguyện và khả năng lãnh đạo

 

 

 

 

Tiến trình hoạt động và Nghiên cứu

Hãy cùng xem hành trình của Hyundai Jump School thông qua các báo cáo về tiến trình, hướng dẫn hoạt động và tài liệu nghiên cứu sau đây

Hyundai Jump School, Báo cáo tiến trình 1.0
‘Con người với con người. Kết nối con người với tương lai hơn’

Hyundai Jump School, Hướng dẫn hoạt động 1.0
‘Từ 1 đến 10’

Nghiên cứu: Quan hệ đối tác Công-Tư Đáp ứng Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp về Trường hợp của Hyundai Jump School (Đại học Yonsei, Giáo sư Hong Sun-man)