Q&A

Hãy liên hệ với chúng tôi khi có bất kỳ câu hỏi nào về Hyundai Jump School!

 

[]
1 Step 1

Privacy policy
Tất cả thông tin cá nhân được xử lý bởi “Hiệp hội Tình nguyện Giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School)” được thu thập, lưu trữ và xử lý theo luật pháp và quy định liên quan. 「Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân」cung cấp các quy tắc chung để xử lý thông tin cá nhân đó. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin đúng cách và hợp pháp để đảm bảo thực hiện đúng và bảo vệ lợi ích của chủ thể dữ liệu. Ngoài ra, Hiệp hội Tình nguyện Giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School)" tôn trọng lợi ích của các chủ thể thông tin, như yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa và ngưng việc xử lý thông tin cá nhân theo luật pháp và quy định liên quan. Yêu cầu xử lý hành chính có thể được đưa ra theo các quy định của Luật Tòa án Hành chính đối với các hành vi vi phạm các quyền và lợi ích theo pháp luật. "Hiệp hội Tình nguyện Giáo dục Hyundai (Hyundai Jump School)" tuân theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân để bảo vệ quyền lợi cũng như thông tin cá nhân của chủ thể dữ liệu và xử lý suôn sẻ các khiếu nại của chủ thể dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân. Chúng tôi có chính sách xử lý và khi chúng tôi sửa đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua thông báo trên trang web (hoặc thông báo riêng).
Ngày có hiệu lực: Ngày 20 tháng Sáu năm 2020

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder