Mentor – họ là ai?

 

Sự tham gia tích cực của các Mentor trong các hoạt động mentoring giúp tạo động lực cho các bạn sinh viên tình nguyện trong việc giúp đỡ các em thanh thiếu niên tiến bộ
Trong quá trình tình nguyện dài hạn, mật độ cao, trên cả việc hỗ trợ học tập đơn thuần, các sinh viên tình nguyện sẽ dần hình thành mối quan hệ bền chặt với các em thanh thiếu niên như những anh chị em trong gia đình
Là một hình mẫu trong con đường sự nghiệp và là người đi trước trong cuộc sống, hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm quý báu của bạn để giúp các bạn sinh viên tình nguyện có thể phát triển tột bậc

 

Mentor chúng tôi tìm kiếm?

 

Mentor có đam mê

Mentor có thể hiểu và chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh của Hyundai Jump School, tích cực hỗ trợ và tham gia vào các hoạt động của chương trình

 

 

 

Mentor có trách nhiệm

Mentor có trách nhiệm lan tỏa giá trị bằng cách tham gia chia sẻ kiến thức chuyên môn và những trải nghiệm riêng của mình để giúp hình thành những thay đổi tích cực cho các Mentor khác cũng như sự phát triển của các bạn sinh viên tình nguyện

Mentor có khả năng thấu hiểu

Mentor luôn tôn trọng sự đa dạng của sinh viên tình nguyện và ủng hộ các giá trị khác nhau mà các bạn sinh viên theo đuổi