Chương trình tình nguyện giáo dục – Hyundai Jump School
mong muốn tạo ra một xã hội nơi mọi người đều có cơ hội học tập và phát triển mà không bị phân biệt đối xử

Hyundai Jump School, một chương trình tình nguyện dành cho sinh viên đại học được tài trợ bởi Tập đoàn Hyundai, thông qua mô hình cố vấn ba bên gồm thanh thiếu niên, sinh viên tình nguyện và các mentor, nỗ lực nhằm giảm thiểu bất bình đẳng xã hội. Để thực hiện điều này, hàng năm chương trình sẽ chọn những sinh viên đại học nổi trội, có đam mê và hoạt động tích cực trong các vấn đề xã hội, bồi dưỡng họ trở thành nhà lãnh đạo tương lai mang trong mình tinh thần tình nguyện thông qua các hoạt động vì cộng đồng và mentoring

 

 

 

Cố vấn ba bên

Thanh thiếu niên & Sinh viên + Sinh viên & Mentor

 

Mô hình cố vấn ba bên của Hyundai Jump School kết nối Thanh thiếu niên với Sinh viên tình nguyện và Sinh viên tình nguyện với các Mentors, giúp tất cả các đối tượng có thể liên tục kết nối với chương trình.
Mô hình này mang lại động lực phát triển cho tất cả các bên tham gia.

NHÌN VÀO

Năm tháng quý giá nhất đời sinh viên